"find in time" — Słownik kolokacji angielskich

find in time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź na czas
  1. find czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If they could find him in time, all well and good.

    Podobne kolokacje: