"film at the time" — Słownik kolokacji angielskich

film at the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): film wtedy
  1. film czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It is not clear whether these were merely inserts or filmed at the time of principal shooting.

    Podobne kolokacje: