"fight the Shadow" — Słownik kolokacji angielskich

fight the Shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): walcz z Cieniem
  1. fight czasownik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Crooks staggered as they leaped forward to fight The Shadow.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo