NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"fight in time" — Słownik kolokacji angielskich

fight in time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): walcz na czas
  1. fight czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Users at terminals typed in commands and fought each other in real time.

    Podobne kolokacje: