"feudal time" — Słownik kolokacji angielskich

feudal time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): feudalny czas
  1. feudal przymiotnik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The eastern walls and towers date back to feudal times.

    Podobne kolokacje: