TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"fervent discussion" — Słownik kolokacji angielskich

fervent discussion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zagorzała dyskusja
  1. fervent przymiotnik + discussion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The doors to the tavern were opened wide, the smells drifting through them were pleasant enough, and from within came the vague sounds of some sort of fervent discussion.