"feel in a time" — Słownik kolokacji angielskich

feel in a time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczuj za czas
  1. feel czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He had not felt so good in a long time.

    Podobne kolokacje: