"feel for the time" — Słownik kolokacji angielskich

feel for the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukaj czasu
  1. feel czasownik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I felt pain for the first time, and looked down.

    Podobne kolokacje:

podobne do "feel for the time" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "feel for the time" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik