"federal intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): federalna interwencja
  1. federal przymiotnik + intervention rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    After federal intervention, the city decided to offer parents at least two choices.