ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature wines" — Słownik kolokacji angielskich

feature wines kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wina cechy
  1. feature czasownik + wine rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The $40 events feature a special menu, wine and entertainment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo