"feature vocalists" — Słownik kolokacji angielskich

feature vocalists kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature vocalist
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wokaliści cechy
  1. feature czasownik + vocalist rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The station also broadcast a middle of the road music format, featuring popular vocalists of the time.

    Podobne kolokacje: