"feature video" — Słownik kolokacji angielskich

feature video kolokacja
Popularniejsza odmiana: video is featured
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha wideo
  1. feature czasownik + video rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The music video to the song was featured as part of the film.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo