"feature video" — Słownik kolokacji angielskich

feature video kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature videos
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha wideo
  1. feature czasownik + video rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The song was released just before the new year, and featured a music video.

    Podobne kolokacje: