ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature units" — Słownik kolokacji angielskich

feature units kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jednostki cechy
  1. feature czasownik + unit rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Fully featured units include digital display screens that offer custom cooking with the touch of a button.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo