"feature trees" — Słownik kolokacji angielskich

feature trees kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drzewa cechy
  1. feature czasownik + tree rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Many of these avenues now feature large, established trees and exotic species.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo