"feature the soprano" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawiaj sopran
  1. feature czasownik + soprano rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The seventh movement is the first movement to feature the soprano.

    Podobne kolokacje: