"feature testimony" — Słownik kolokacji angielskich

feature testimony kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zeznanie cechy
  1. feature czasownik + testimony rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The trial featured extensive testimony by many early computer designers and engineers detailing the efforts in the United States to build the first digital computers.

powered by  eTutor logo