"feature terraces" — Słownik kolokacji angielskich

feature terraces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tarasy cechy
  1. feature czasownik + terrace rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Originally built to house a factory, it features wide terraces with covered arcades and pavilions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo