ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature television" — Słownik kolokacji angielskich

feature television kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha telewizja
  1. feature czasownik + television rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The categories not only recognize Stand Up Comedy, but they also feature local television and radio talent.

powered by  eTutor logo