"feature studios" — Słownik kolokacji angielskich

feature studios kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): studia cechy
  1. feature czasownik + studio rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Omdurman features the buildings and studios of the national TV and radio stations.