"feature statues" — Słownik kolokacji angielskich

feature statues kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature a statue
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): posągi cechy
  1. feature czasownik + statue rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Each square features a statue of the famous person.

powered by  eTutor logo