ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature standards" — Słownik kolokacji angielskich

feature standards kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): standardy cechy
  1. feature czasownik + standard rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is a Christmas album featuring both standards and original music.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo