PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature silhouettes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sylwetki cechy
  1. feature czasownik + silhouette rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Roger Brown made a name for himself with paintings featuring silhouettes of people in the lighted windows of buildings.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo