"feature several Cent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha kilka Cent
  1. feature czasownik + cent rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There is another music video that features 50 Cent rapping the first verse on the remix.

powered by  eTutor logo