ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature segments" — Słownik kolokacji angielskich

feature segments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): segmenty cechy
  1. feature czasownik + segment rzeczownik
    Silna kolokacja

    This program features segments telling the stories of the Hamilton community and the people who live there.

powered by  eTutor logo