"feature safety" — Słownik kolokacji angielskich

feature safety kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha bezpieczeństwo
  1. feature czasownik + safety rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Like the P22, the PK380 features a slide-mounted, ambidextrous manual hammer-block, non-decocking safety and an external hammer.

podobne do "feature safety" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "feature safety" po angielsku

rzeczownik