ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature representations" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawicielstwa cechy
  1. feature czasownik + representation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It features virtual representations of "classic Williams pinball tables from the 70s, 80s, and the 90s".

powered by  eTutor logo