PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature reggae" — Słownik kolokacji angielskich

feature reggae kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): reggae cechy
  1. feature czasownik + reggae rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    From Thievery s critically acclaimed second album The Mirror Conspiracy of 2000, featuring reggae toasters and...

    Podobne kolokacje: