KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"feature rapper" — Słownik kolokacji angielskich

feature rapper kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): raper cechy
  1. feature czasownik + rapper rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is the first such project to feature established rappers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo