"feature quotations" — Słownik kolokacji angielskich

feature quotations kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cytaty cechy
  1. feature czasownik + quotation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The mailings feature photos and quotations from smiling people ascribing sunny values to nonpartisan elections.

powered by  eTutor logo