"feature producers" — Słownik kolokacji angielskich

feature producers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): producenci cechy
  1. feature czasownik + producer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The world premiere happened in Azerbaijan Cinema on July 30, 2011 to the full attendance, featuring producers and most of the main cast.

powered by  eTutor logo