"feature politicians" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): politycy cechy
  1. feature czasownik + politician rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The project would feature administration staff, friends, family, and politicians from home and abroad.