"feature others" — Słownik kolokacji angielskich

feature others kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha inni
  1. feature czasownik + others rzeczownik
    Silna kolokacja

    Musical guests feature folk, gospel, blues, country, rock, bluegrass and others with local, regional and national artists.

    Podobne kolokacje: