"feature opera" — Słownik kolokacji angielskich

feature opera kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opera cechy
  1. feature czasownik + opera rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The wedding ceremony, a 90-minute nuptial Mass, featured Latin hymns and opera.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo