"feature newcomers" — Słownik kolokacji angielskich

feature newcomers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowicjusze cechy
  1. feature czasownik + newcomer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The film also featured newcomers Rajkumar, Subhashree, Keerthana and Bharathi, while Vivek appeared in a supporting role.