"feature metal" — Słownik kolokacji angielskich

feature metal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha metal
  1. feature czasownik + metal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Also included are different skins featuring metal, grass, marble and wood.