"feature lyrics" — Słownik kolokacji angielskich

feature lyrics kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lirycy cechy
  1. feature czasownik + lyrics rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It also features different lyrics to the other two versions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo