"feature lobster" — Słownik kolokacji angielskich

feature lobster kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha homar
  1. feature czasownik + lobster rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It's an informal place overlooking the Harraseeket River that features fresh lobster (two one-pound lobsters for $19.95) or, for the kids, chicken fingers and $1.50 hot dogs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo