"feature lighting" — Słownik kolokacji angielskich

feature lighting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oświetlenie cechy
  1. feature czasownik + lighting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    All of the construction areas feature new sidewalks and lighting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo