"feature jugglers" — Słownik kolokacji angielskich

feature jugglers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żonglerzy cechy
  1. feature czasownik + juggler rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Want to find a website featuring donkeys, naked jugglers and various illicit acts?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo