ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature items" — Słownik kolokacji angielskich

feature items kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzeczy cechy
  1. feature czasownik + item rzeczownik
    Silna kolokacja

    This section features items ranging in age from 50,000 to 3000 years old.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo