"feature interpretations" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interpretacje cechy
  1. feature czasownik + interpretation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This album features interpretations of traditional Sephardic music.

powered by  eTutor logo