"feature influences" — Słownik kolokacji angielskich

feature influences kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpływy cechy
  1. feature czasownik + influence rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    South Africa's version of this climate features heavy oceanic influences resulting in generally milder temperatures.

powered by  eTutor logo