"feature illustrations" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ilustracje cechy
  1. feature czasownik + illustration rzeczownik
    Silna kolokacja

    It features the original text and illustrations from the book, which celebrates its centenary next year.

powered by  eTutor logo