"feature hosts" — Słownik kolokacji angielskich

feature hosts kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature a host
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gospodarze cechy
  1. feature czasownik + host rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Although the show was originally hosted, it no longer features a host.