"feature hamburgers" — Słownik kolokacji angielskich

feature hamburgers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): hamburgery cechy
  1. feature czasownik + hamburger rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Oliver's at 15 South Broadway in White Plains (761-6111) features steaks, hamburgers and other sandwiches from $4.95 to $10.95.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo