"feature gospel" — Słownik kolokacji angielskich

feature gospel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha ewangelia
  1. feature czasownik + gospel rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The performance will feature gospel and jazz by Ms. Myers and rhythm-and-blues compositions by Mr. Peaston.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo