ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature forests" — Słownik kolokacji angielskich

feature forests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lasy cechy
  1. feature czasownik + forest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Today it is a national park featuring historic forests, rare plants and an outdoor museum of American architecture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo