"feature footage" — Słownik kolokacji angielskich

feature footage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): materiał filmowy cechy
  1. feature czasownik + footage rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The videos for both songs feature footage from the concert.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo