ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature flora" — Słownik kolokacji angielskich

feature flora kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): flora cechy
  1. feature czasownik + Flora rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The garden is arranged in phytogeographic sections, featuring flora of various regions around the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo