BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature fireworks" — Słownik kolokacji angielskich

feature fireworks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fajerwerki cechy
  1. feature czasownik + fireworks rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The parade featured nightly fireworks and ran twice a day from 1975-1977.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo